Đèn chùm

Hiển thị 1 đến 16 trong tổng số 26 sản phẩm

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S026

14,850,000

 Mã sản phẩm: S026 – Chất liệu: Hợp kim + Chao thủy tinh – Kích thước: Dài 90cm, 18 bóng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S025

7,350,000

Mã sản phẩm: S025 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: rộng 100cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S024

4,800,000

Mã sản phẩm: S024 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 75cm; 8 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S023

8,850,000

Mã sản phẩm: S023 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S022

10,050,000

Mã sản phẩm: S022 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S021

9,750,000

Mã sản phẩm: S021 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S020

5,250,000

Mã sản phẩm: S020 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S019

19,800,000

Mã sản phẩm: S019 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 18 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S018

8,850,000

Mã sản phẩm: S018 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 75cm; 8 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S017

14,070,000

Mã sản phẩm: S017 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S016

7,200,000

Mã sản phẩm: S016 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S015

13,050,000

Mã sản phẩm: S015 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S014

8,850,000

Mã sản phẩm: S014 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S013

10,410,000

Mã sản phẩm: S013 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S012

22,620,000

Mã sản phẩm: S012 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 80cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S011

13,800,000

Mã sản phẩm: S011 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S010

14,070,000

Mã sản phẩm: S010 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 18 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S009

5,760,000

Mã sản phẩm: S009 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 85cm; 16 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S008

21,750,000

Mã sản phẩm: S008 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 18 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S007

7,050,000

Mã sản phẩm: S007 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S006

3,570,000

Mã sản phẩm: S006 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 75cm; 8 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S005

8,850,000

Mã sản phẩm: S005 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 100cm; 15 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S004

7,050,000

Mã sản phẩm: S004 Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh Kích thước: Dài 80cm; 8 bóng Sử dụng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S003

17,010,000

Mã sản phẩm: S003 – Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh – Kích thước: Dài 100cm, 15 bóng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S002

4,800,000

Mã sản phẩm: S002 – Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh – Kích thước: Dài 75cm, 8 bóng…

Đèn chùm KUTO Nhật Bản S001

21,750,000

 Mã sản phẩm: S001 – Chất liệu: Hợp kim + chao thủy tinh – Kích thước: Dài 100cm, 18 bóng…

WEBSITE

HOTLINE

Kuto Japan có thể giúp gì cho bạn?
chat